170116

Det jag har planerat så här långt är Sy och Inspirationsmässan på Kviberg i Göteborg. Den äger rum 10 - 11 - 12 mars.

Jag befinner mig för närvarande på resande fot. Men jag har backup hemma. Så det går bra att göra beställningar.

Anne-Margarethe Molin
Vackra Gruppen