160601

Jag har nu anmält mig till syfestivalen i Göteborg.  Den 26 - 28 augusti 2016. Närmare info kommer senare i sommar.

Anne-Margarethe Molin
Vackra Gruppen