171107
Jultiden närmar sig. Passa på att beställa från julsortimentet. 
Snart kommer jag att meddela vilka julmarknader jag ska vara på.

 
Anne-Margarethe Molin
Vackra Gruppen.